BB

Overlast Boosterveldje

Aanwonenden van het Boosterveldje ondervinden al jaren, vooral in het voorjaar en zomer, overlast van jongeren op het trapveldje. Met name het geluid van de bal op het asfalt en het gedreun tegen de ballenvangers wordt als vervelend ervaren, zeker als het laat in de avond is. Het moet niet zo zijn dat de bewoners niet meer buiten kunnen zitten, of de slaapkamerraam dicht moeten laten. Het is een probleem wat niet makkelijk op te […]

Windturbines

Naar aanleiding van de plannen om langs het spoor Blerick-Sevenum windturbines te plaatsen heeft Chil Persoon hierover een kritisch rapport geschreven. Dit rapport is op 23 mei j.l. door Boekender Belang met het wijkoverleg Blerick, enkele vertegenwoordigers van de gemeente Venlo en de directeur van Etriplus besproken.  

Volgende pagina »